B2B Susreti?

Ovaj skup koristi platformu B2Bevent.biz koja omogućava efikasan način organizovanja B2B poslovnih sastanaka. Sa B2Bevent je moguće za kratko vrijeme napraviti veliki broj poslovnih kontakata.

Proces se odvija kroz par jednostavnih koraka: